Velvollisuus asentaa kassakone

Meillä on myymälä, jossa myynti kirjataan pitäen kassaa. Hyvin usein asiakkaat haluavat antaa ostettujen tavaroiden ulkomaan valuutassa, aina euroina. Onko valuuttamääräisen verotuksen rekisteri lisä?

Taiteen yhteydessä. 111 osa Arvonlisäverolain 3 a kohdan 1 alakohdan mukaisesti pitämällä kirjanpitoa kassakoneiden avulla arvonlisäverovelvollisten on luotava tuloste veroilmoituksesta tai lasku tietyistä myynnistä ja lisäksi hallittava painettu asiakirja asiakkaalle.

10 §: n 1 momentissa 1 kohta teknisiä ehtoja koskevasta 14 kohdasta, samoin kuin 8 §: n 1 momentissa. Kassakoneita koskevan asetuksen 1 kohdan 14 kohta, jossa on tiedot, jotka olisi annettava veroilmoituksessa, meidän on pakollisesti ilmoitettava valuutta, johon myynti kirjataan, ainakin koko bruttokaupan määrän osalta.

Flexa Plus NewFlexa Plus New Flexa Plus New Kattava tapa uudistaa nivelet!

Tärkeimmät kriteerit ja tekniset ehdot, jotka kassakoneiden on tehtävä, esitetään teknisiä ehtoja koskevan asetuksen 2 luvussa.

Kyllä, olennaisesti 14 §: n 1 momentti. Tämän oikeuden 1 mukaisesti kaupan myyntiohjelmalla pitäisi olla muun muassa toiminto: antaa verovelvolliselle mahdollisuuden muuttaa sen valuutan nimeä, johon myynti kirjataan, eli sen lyhenteen, ja lisäksi ohjelmoida annettu muutos etukäteen syöttämällä muutoksen päivämäärän ja ajan; syöttämällä myyntitietueiden alkamispäivämäärä ja -aika seuraavassa valuutassa verotuksellisessa tiedossa ja muuntamalla myyntien bruttomäärien summa myös kaukaisiksi valuutoiksi, kun taas kustannusten ja maksujen toimittamisen mukaisen muuntamisen tulos halutaan sisällyttää verotustodistukseen finanssilogon jälkeen tiettyjen valuuttojen logolla ; muunnos on ommeltava vähintään kuuden desimaalin tarkkuudella, ja muuntamisen tulos on pyöristettävä kahteen desimaalin tarkkuudella.

Myös ulkomaisten valuuttojen nimien lyhenteessä ovat nimitykset, joita Puolan pankki tukee.

Siten, jos verovelvollinen aikoo myydä tuotteita kuluttajien työhön, joka maksaa arvon ulkomaan valuutassa, heillä on pääsääntöisesti oltava kassakone, joka on varustettu arvolla, joka varmistaa valuuttakurssin muuntamisen.

Tapauksessa toistetun lomakkeen perusteella voidaan päätellä, että ostettujen tuotteiden maksu katsotaan saatuina euroina, kun tapauksen arvo ilmoitetaan zlotyina. Arvonlisäveroon sovellettavat asetukset eivät säätele valuuttakurssia, joka meidän on sallittava muuntaa PLN euroiksi.