Tyohygienia hoitotyossa

Kaikki yritykset ovat velvollisia ajattelemaan vieraidensa turvaamista. Siinä sanotaan erityisesti hankkeet, joilla on huonoja materiaaleja yksinkertaisessa työssä. Työnantajan on suojeltava erittäin hyvin terveyttä ja ihmisten käyttäytymistä tällaisissa olosuhteissa.

"Elinkeinoministerin 8. heinäkuuta 2010 antama määräys vähimmäisvaatimuksista, jotka koskevat räjähdyskelpoisen ilmapiirin tarjoamista työhuoneistossa, koskevat luottamusta ja työhygieniaa koskevat vaatimukset" odottaa työnantajan laativan räjähdyssuojausdokumentin. Tämä koskee vain yrityksiä, jotka käyttävät helposti syttyviä materiaaleja, jotka voivat toimia räjähdysvaarallisessa ympäristössä. Tällaiset aineet voivat sisältää nesteitä, kaasuja ja hienojakoisia kiintoaineita, ts. Pölyä.

Käytettäessä vaarallisia, syttyviä aineita, joihin työntekijät joutuvat kosketuksiin, on ensisijaisesti tunnistettava mahdollisesti räjähdysherkät huoneet. Jos ne on jo mainittu, tutustu johdanto-osassa mainittuun ministerin asetukseen.

Siinä puhutaan siitä, mitä asiakirjoja työnantajan pitäisi tehdä. Asetuksen 4.4 kohdassa todetaan, että se suorittaa koko riskinarvioinnin, johon liittyy mahdollisuus räjähtävään ilmapiiriin työpaikalla. Sama ns "riskinarviointi", joka sisältää muun muassa lisäelementtejä:

a räjähdysvaarallisen ympäristön todennäköisyys, \ tb mahdollinen räjähdyskelpoisen ilmakehän esiintymisaika, \ tc todennäköisyys, että sytytyslähteitä, kuten sähköstaattista purkausta, esiintyy ja aktivoidaan;d työnantajan käyttämät laitokset, sisältö ja seokset, \ tniiden ja niiden vuorovaikutusten väliset prosessit, \ te mahdollisen räjähdyksen vaikutuksen odotettu koko.

On tärkeää ottaa huomioon naapurihuoneet, jotka saattavat olla jotenkin yhteydessä räjähdysvaarallisten huoneiden aukkoihin jopa ilmanvaihdon kautta. Vaaratilanteessa ne eivät ole mukavia.

Täydellisen riskinarvioinnin jälkeen vastuussa oleva työnantaja on edelleen asetuksen 7.1 kohdan mukaisesti valmis räjähdyssuojausasiakirjan laatimiseen.

Räjähdyssuojausasiakirja olisi laadittava useista merkittävistä osista, sisällettävä luettelo asioista ja työnantajan lausunto sanojen tuntemuksesta. Asiakirjan ensimmäiset osat ovat: luettelo räjähdysvaarallisista ympäristöistä ja syttymislähteistä, kuvaus räjähdysten estämiseksi käytetyistä toimenpiteistä, tiedot asiakirjojen päivittämispäivämääristä, palavien aineiden kuvaus, räjähdysriskien arviointi, mahdolliset räjähdysskenaariot ja tositteet. Räjähdyssuojausasiakirjan tulisi sisältää myös grafiikka- ja laitosjärjestelmät.

Asiantuntijoiden kannattaa ottaa apua siinä mielessä, että laaditaan oikein luetellut asiakirjat. Vieraiden oleskelu ja terveys on loppujen lopuksi tärkein ja taata, että he ovat tehneet riskinarvioinnin oikein.