Rajahdyssuojatut ohjauskasetit

Dr Farin ManDr Farin Man Dr Farin Man Tapa hoikkaan terveelliseen elämään ilman ylipainoa!

EX-merkintä on räjähdyssuojauksen ainutlaatuinen nimitys, joka tarjotaan suojalaitteille ja -järjestelmille tai niiden fragmenteille ja määrille.

Klubissa, jossa oli kaikkia eroja Euroopan unionin turvallisuuden luonteessa, päätettiin yhdenmukaistaa joissakin jäsenmaissa sovellettavat säännöt. Yhtenäiset lait ovat mahdollistaneet huomattavasti helpomman ja vahvemman tavaravirran EU-maiden välillä. Näin saadaan ns Uuden lähestymistavan direktiivi, joka on osoittautunut avainratkaisuksi jäsenvaltioiden välisen yhteistyön parantamiseksi.Näiden alueiden toimintoihin tarkoitettujen vaarallisten alueiden ja laitteiden osalta on mainittava kaksi ATEX-perustietoa (Ranskan ilmakehästä räjähtävä:- Euroopan parlamentin ja Eurooppa-neuvoston direktiivi 94/9 / EU (23.3.1994 ATEX95 yhdenmukaistamalla laitteita, koneita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamista räjähdysalttiilla alueilla,- Direktiivi 99/92 / EY ATEX137 (päivätty 16.12.1999, jossa säädetään vähimmäistarpeista ihmisten suojelemiseksi ja turvaamiseksi paikoissa, joissa voi olla räjähdysvaarallinen ilmapiiri.Kaikilla EX-laitteilla on oltava tiukka merkintä ja ne on testattava sarjassa, joka läpäisee lopussa mahdollisten valmistusvirheiden poistamiseksi. Puolan vuonna 2003 vastaanottamat Euroopan unionin direktiivit luovat ja määrittelevät tiukasti tämän laitestandardin toimintaperiaatteet ja merkinnät.Mitään Atex-materiaalista ei löydy täältä.