Kauppa jossa on leikkureita

Atex-koulutusta tai kohdistamisen laajuutta kehitetään ja kannustetaan tietyn yrityksen tai organisaation asioihin. Seuraavassa luettelossa esitetään tärkeimmät kysymykset, joiden pohjalta lopullinen koulutussuunnitelma kehitetään. Tätä luetteloa voidaan perustelluissa tapauksissa laajentaa uusilla asioilla.Atexin valtionkoulutus:räjähdysturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset perusteet: ATEX-direktiivi 137 ja kansallinen sääntely,ATEX95-direktiivi ja kansallinen sääntely; & nbsp; sekä ATEX137- että ATEX95-direktiivien keskinäiset suhteet,paloturvallisuuteen liittyvät oikeudelliset perusteet: Sisä- ja hallintoministeriön määräys 7. kesäkuuta 2010 tilojen, rakennusten ja huoneistojen palosuojauksesta; keskinäiset suhteet tietoihin ATEX137,räjähdysvaarallisten alueiden arvioinnin ja perustamisen tärkeimmät säännöt; äärimmäinen arviointi kaasujen, nestemäisten ja pölyhöyryjen räjähdysominaisuuksien soveltuvuudesta, \ tsähköstaattinen maadoitus - vaikeuksien, kaavojen ja keskimääräisten teknologisten ratkaisujen merkitys,räjähdyssuojaussuojatyypit teollisuudessa ja niiden valinnan tärkeimmät totuudet; perussäännöt prosessilaitosten suojaamiseksi räjähdysvaaroilta, \ tyksikköesimerkkejä, jotka kuvaavat yksittäisten räjähdyssuojajärjestelmien käytön tehokkuutta, \ ttärkeitä sääntöjä koneiden turvallisesta käytöstä ja käytöstä räjähdysvaarallisilla alueilla, \ tesimerkkejä teollisuuden räjähdyksistä,ilmanvaihdon aste ja saatavuus sekä räjähdysvaaran alue, esimerkiksi kaasulaitokset, vety, propaani-butaanikaasu, asetyleeni; akkujen latauspisteet, kemikaalien säilytyskaapit,sähkökoneet räjähdysvaarallisilla alueilla - yleiset ohjeet laitteiden asentamisesta,vaarana on vaarallinen epäonnistuminen teollisuudessa; valittuja vaikeuksia, jotka liittyvät varastointiin, huuhtoutumiseen, voimalaitosten hiilen käsittelyjärjestelmiin, räjähdysvaarallisuusjärjestelmän käyttöä koskeviin rajoituksiin, \ tprosessi ja nopeat vaarat biomassalinjoille.

Profolan