Ergonomia ja tyoturvallisuus

Jokainen työnantaja, joka harjoittaa toimintaa, jossa räjähdysvaara elää, on vastuussa työpaikan suojaamisesta räjähdykseltä. Tällainen vaatimus johtuu ennen kaikkea talous-, taide- ja yhteismuotoiluministerin perustamisesta 8. heinäkuuta 2010 annettuun lakiin työntekijöiden työntekijöiden luottamusta ja hygieniaa koskevista vähimmäisvaatimuksista työn käyttäytymisestä, jossa voi esiintyä räjähdyskelpoista ilmapiiriä (Dz.U. Nro 138, kohta 931.

Samalla on syytä huomata, että tämä Puolan lainsäädäntöön perustuva velvoite otettiin käyttöön niin sanotulla uudella hyväksymisdirektiivillä ATEX137.Työnsuojeluasiakirjan on oltava olemassa ennen toiminnan aloittamista. Siinä tapauksessa, että työn tekemiseen tarvittava työpaikka tai laitteisto muutetaan suuresti (laajennettu tai muunnettu, asiakirja on tarkistettava.Tällaisten asiakirjojen omaisuuden pääasiallinen tarkoitus on ennen kaikkea työntekijöiden suojaaminen räjähdysvaarassa olevilla alueilla. Tämän asiakirjan tarkoituksena on kannustaa työnantajia torjumaan räjähtävän ilmapiirin luomista. Hänen suunnitelmansa on molemmat estää alku.Räjähdyssuojausasiakirja on tehtävä aina, kun on olemassa räjähdysvaara, esimerkiksi silloin, kun on olemassa sellaisia emäksiä kuin hapen seosta, jossa on palavia pölyjä, jauheita, nesteitä, kaasuja tai paria.Räjähdyssuojausasiakirjan tulee sisältää neuvoja, kuten:- yleistä tietoa, jossa olisi annettava lausuntoja ja lisäksi räjähdyssuojausasiakirjaan liittyviä termejä,- yksityiskohtaiset tiedot, joiden järjestys sisältää riskinarvioinnin ja räjähdysvaaran, tällaisen räjähdyksen estämisen ja vähentämisen menetelmät, suojan sen vaikutuksilta,- lisätiedot, kuten protokollat, todistukset.Vaikutus on mainittava, että räjähdyssuojattava työturvallisuusasiakirja voi elää riskinarvioinnin kanssa.